CESTOVNÁ AGENTÚRA

Dovolenky · Expedície · Plavby

NÁMORNÉ


Organizujeme a zabezpečujeme získanie medzinárodných platných a časovo neobmedzených oprávnení na vedenie námorného rekreačného plavidla, ktoré sa delia na kategórie C, B, A.
 

Kategória “C” – plavba do 12 Nm od pevniny a sily vetra do 4° Beaufortovej stupnice
Kategória “B” – plavba do 200 Nm od pevniny
Kategória “A”  – neobmedzená plavba

Vyššiu kategóriu je možné získať až po dosiahnutí nižšej kategórie oprávnenia.

Miesto konania kurzov:

  • Galanta, stredisko vzdelávania a oddychu Hotel Kaskády

1. Teoretický kapitánsky kurz

Štvordenný teoretický kapitánsky kurz ktorý Vás pripraví na úspešné zvládnutie teoretickej skúšky z predmetov:

Navigácia, Plavebná Náuka, Meteorológia, Zdravoveda,
Námorné právo a COLREG1972

Harmonogram kurzu:

Piatok:    15:00 - 20:00
Sobota:      8:00 - 20:00
Nedeľa:      8:00 - 18:00
Štvrtok:  15:00 - 20:00 (deň pred skúškou)

Teoretická skúška je dva týždne od ukončenia kurzu v Piatok od 8:00 do 15:00 hod

CENA: 350 EUR 
(Zahŕňa: teoretické prednášky, zapožičanie učebných textov a pomôcok, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 40 Eur)

2. Kurz rádiotelefonistu

Osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby je povinnou súčasťou a podmienkou pre vydanie Kapitánskeho preukazu Veliteľa námorného rekreačného plavidla. Z tohto dôvodu ho organizujeme v rámci Kapitánskeho kurzu.

Oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku.

Skúšky sa konajú deň pred Kapitánskymi skúškami:

Štvrtok:  9:00 – 15:00 hod

Predmetmi skúšok sú:

- Rádiokomunikačné predpisy
- Rádiokomunikačná prevádzka
- Elektrotechnika a rádiotechnika

CENA: 100 EUR 
(Zahŕňa: prednášky, učebné texty, občerstvenie a skúšky. V cene nie sú zahrnuté e-kolky v hodnote 6,50 a 9,50 Eur)

3. Praktický kurz (skipper tréning)

K vydaniu preukazu VNRP je potrebné dokladovať potvrdenie o naplávaní 200 Nm. Na tento účel organizujeme Skipper tréningy - plavby ktoré sú zamerané na získanie základných praktických skúseností potrebných k ovládaniu plavidla.

CENA A INFO: SKIPPER TRĚNING

 

 

 
Samo Sailing s.r.o
samosailingteam@gmail.com


TERMÍNY:

           
Teoretický kurz na preukaz "C":
miesto: Martin
13.03.- 15.03.2020
skúška: 26.03.2020
skúška Radio: 27.03.2020

 
Teoretický kurz na preukaz "C":
miesto: Pieštany
01.05.-03.05.2020
skúška: 14.05.2020
skúška Rádio: 15.05.2020
 

 
 

 KONTAKTOVAŤ →