CESTOVNÁ AGENTÚRA

Dovolenky · Expedície · Plavby

SAILING TEAM


SamoSailingteam je športovým klubom so samostatnou právnou subjektivitou. Zabezpečuje a poskytuje členskej základni priestor na športovú činnosť v oblasti jachtingu na slovenskej a medzinárodnej úrovni. Klub je riadnym členom Slovenského zväzu jachtingu.

Hlavným smerovaním v športovom jachtingu je účasť, reprezentovanie a organizovanie pretekov v lodnej triede Micro. 

Lodná trieda Micro je určená pre kajutové plachetnice  o džke 5,5 metra so základným oplachtením 18 m2. Je registrovanou triedou na Medzinárodnej jachtárskej federácii ISAF, čo jej umožňuje organizovať oficiálne Majstrovstva sveta ci Európsky pohár. Svojou veľkosťou a hmotnosťou 560 kg je to ľahko  prepravitelná loď, v cenovo dostupných reláciách. Micro ma tri kategórie, od turistickej verzie Cruiser, cez pretekársky Racer až po závodne špeciály Proto. Rozdiel medzi Cruiser a Racer je len vo veľkosti plachiet, hmotnosť trupu ostáva min 560 kg, Proto ma minimálne 460 kg hmotnosť trupu a možnosť nastaviteľného priehybu sťažňa a jeho záklonu. Základná dĺžka trupu pri všetkých kategóriách ostáva 5,5 metra. Rozdelenie do kategórii umožňuje zaradiť sa pretekárom do výkonnostne príslušnej skupiny, a zároveň plynulý prechod od rekreačného jachtingu k skoro profesionálnemu bez nutnosti hľadať inú lodnú triedu pri vyšších ambíciách do budúcnosti.

V súčasnej dobe sa peletón posádok zúčastňujúcich sa Majstrovstiev sveta pohybuje medzi 45-55 posádok. Aktívnych posádok v Európe je minimálne 100.

Krajiny s najrozšírenejšou základnou sú Poľsko, Francúzsko, Rusko, Srbsko, Slovensko. Taliansko, čo znamená ľahkú dostupnosť kvalitných pretekov.

Na Slovensku bola tato lodná trieda zaevidovaná na Slovenskom zväze jachtingu v roku 2013 a odvtedy sa každoročne konajú Majstrovstva Slovenska a v roku 2015 bol organizovaný Európsky pohár Micro na Oravskej priehrade  za účasti 16 posádok zo Slovenska, Poľska, Lotyšska a Srbska za účasti celej svetovej špičky vrátane majstrov Sveta z Poľska.

Od založenia triedy sa každoročne zvyšuje  počet aktívne pretekajúcich posádok na Slovensku, momentálne je aktívnych 7-8 posádok. Výhoda tejto lodnej triedy je že sa preteká bez handicapu, čo dáva do popredia základnú myšlienku jachtingu: Jachting je šport džentlmenov!

V roku 2016 organizoval Európsky pohár Micro na Liptovskej Mare náš športový klub SamoSailingteam .