CESTOVNÁ AGENTÚRA

Dovolenky · Expedície · Plavby

ČLENSTVO


 

SamoSailingteam o.z.

Čulenova 20
010 01 Žilina
Slovakia
IČO: 42224497  
DIČ: 2023672332
samosailingteam@gmail.com


 

SamoSailingteam je združením so samostatnou právnou subjektivitou. Zabezpečuje a poskytuje členskej základni priestor na športovú činnosť v oblasti jachtingu na slovenskej a medzinárodnej úrovni. Klub je riadnym členom Slovenského zväzu jachtingu.

Členské v klube je určené výhradne pre aktívnych členov s prioritou na závodný a expedičný jachting.

 • Možnosť využívania technického a administratívneho zázemia klubu
 • Tréningové jednotky s kvalifikovaným trénerom s aktívnou členskou základňou
 • Zvýhodnený nákup na vybrané jachtárske oblečenie, zľavy pri rezerváciach lodí a plavieb.
 • Povinnosť zúčastňovať sa aktívne na činnosti klubu v rozsahu schválenom členskou schôdzou.
 • Povinnosť nosiť klubové oblečenie na pretekoch a akciách tomu prisluchajúcich.
 • Dospelý  a aktívny člen má právo voliť a byť volený do výkonných zložiek klubu v zmysle stanov klubu.
 • Aktívny člen je člen so zaplateným členským na  dané obdobie a s účasťou na minimálne dvoch pretekoch alebo akciách organizovaných klubom v príslušnom kalendárnom roku.

Členský poplatok na kalendárny  rok je určený nasledovne:

 • Dieťa do 15 rokov zdarma
 • Mládež od 15-18 rokov 40,- eur
 • Dospelý nad 18 rokov 80,- eur
 • Dôchodca nad 65 rokov 20,- eur

Členské obsahuje registráciu v klube a pretekársku licenciu na Slovenskom zväze jachtingu.

Členské je splatné vždy do 31.1. aktuálneho roka.


 

Aktuálna členská základňa:

Tomáš Chudík                     reg. č.  235001

Gabriela Nagyová            reg. č.  235002

Jozef Kuhajda                    reg. č.  235004

Gabriela Chudíková       reg. č.  235005

Samuel Chudík                  reg. č.  235006

Lukáš Kuhajda                   reg. č.  235004

Branislav Jankovič           reg. č.  235013

Milan Stehlík                       reg. č.  235014

Ján Repka                              reg. č.  235015

David Hollý                           reg. č.  235016

Aleš Houdek                        reg. č.  235017

Ján Drnek                              reg. č.  235018